Отримання міжнародного сертифікату PTE з Англійської мови

ptelargePTE (Pearson Test of English) – це міжнародний екзамен на загальний рівень володіння англійською мовою, призначений для визначення цього рівня. PTE складається з двох частин: письмової (читання, аудіювання, письмо) та усної (говоріння). Екзаменаційні роботи учасників тестування перевіряються кваліфікованими екзаменаторами у Великобританії. Всі рівні екзамену відповідають Загальноєвропейській системі оцінки знань іноземних мов (Common European framework – CEFR) та мають акредитацію OFQUAL, Великобританія (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна організація, яка контролює та регудює стандарті та якість екзаменів та тестів у Англії та Пн. Ірландії). Існує шість рівнів екзамену PTE: Foundation A1, Elementary A2, Intermediate B1, Upper-Intermediate B2, Advanced C1, Proficient C2.

Даний екзамен призначений для підтвердження знань основ англійської мови, достатніх для спілкування в повсякденних ситуаціях і подорожах.

А — даний екзамен призначений для підтвердження знань основ англійської мови, достатніх для подальшого опанування мови.

А1 — даний екзамен призначений для підтвердження початкового рівня знань з англійської мови, достатнього для більш вільного спілкування в повсякденних побутових ситуаціях та подорожах.

В1 — даний екзамен для підтвердження середнього рівня володіння англійською мовою, достатнього для використання в повсякденному житті, на роботі та в подорожах. Сертифікат даного рівня є достатнім для прийняття на роботу в англомовних країнах.

В2 — даний екзамен призначений для підтвердження достатньо високого рівня володіння англійською мовою, необхадного для вільного використання в різноманітних комунікативних ситуаціях. Сертифікат даного рівня є достатнім для прийняття на роботу та навчання англійською мовою.

С1 — даний екзамен призначений для підтвердження поглибленого рівня володіння англійською мовою. Сертифікат цього рівня є достатнім для вступу у певні університети Британії.

С2 — даний екзамен призначений для підтвердження професійного рівня володіння англійською мовою. Дає змогу викладати англійську в університеті.

pte_coachingПереваги PTE:

— всебічно оцінює комунікативну компетенцію учасника тестування, перевіряючи всі основні мовні навики (читання, аудіювання, говоріння та письмо).

— тестові завдання складені у тому ж форматі, що і завдання, які опрацьовуються учнями в школі. Це дає можливість максимально проявити себе та продемонструвати всі свої знання, не концентруючись на специфічних стратегіях та особливостях формату екзамену.

— в завданнях тесту використовуються реальні життєві ситуації та задачі, як от написання e-mail повідомлень, розуміння усного та письмового мовлення, участь в дискусії, діалозі тощо.

— успішно пройдений тест дає можливість отримати бал “12” у випускному класі.

 

1-03На базі нашого мовного центру Ви можете не лише підготуватися до даного іспиту, але й отримати детальну консультацію щодо структури екзамену, успішних стратегій його складання, актуальну інформацію щодо його проведення тощо. А також: пройти пробний тест у екзаменатора іспиту PTE та реально оцінити свої можливості!